Základní informace pro prodejce na farmářském trhu

Zájemci o prodej na Farmářských trzích prosím kontaktujte:

Správa OC Futurum Ostrava

Tel.: 596 693 000
E-mail: trhyfuturum@scfinance.cz

 

Jaké zboží a kdo může  na trhu prodávat

Farmářské trhy FUTURUM jsou především potravinovým trhem, na němž lze prodávat výhradně domácí (české) potraviny, výpěstky, resp. výrobky. Zahraniční farmářské produkty je možné prodávat vyjímečně na základě předchozí dohody s pronajímatelem, nebo na specielních trzích, na kterých je avizována zahraniční účast.

Na tržišti může prodávat pouze prvovýrobce (farmář) anebo jím určený prodejce. Předprodej je na trhu zakázán.

Parkování

Parkování je pro prodejce vyhrazeno,  na parkovišti NP FUTURUM Ostrava.

Kdy přijet na trh

Příjezd na tržiště doporučujeme  od 7:00 hod., vjezd na tržiště lze pouze ve výjímečných případech a pouze na dobu nezbytně nutnou, žádné auto nesmí být  v prostoru trhu po 8:00 .

Otevírací doba

Otevírací doba trhu je  v sobotu je od 8:00 do 12:00. Prodejci jsou povinni mít dostatečné množství zboží tak, aby byli schopni obsloužit návštěvníky minimálně do 12:00 hodin

Podmínky a etika prodeje

Všechno prodávané zboží musí být viditelně označeno cenou. Prodejce - nájemce místa odpovídá za dodržování všech speciálních předpisů pro prodej svého zboží či služeb

Které dokumenty sebou

Živnostenský list, oprávnění prodávat dané zboží a výrobky, hygienické a veterinární  osvědčení  ( § 78 zákona č. 166/1999 Sb )Na pokyn pověřeného pracovníka provozovatele, kontrolních orgánů města a kontrolních orgánů státní správy je povinen prokázat splnění podmínek k provozování živnosti, případně prokázat své pověření.

Prodejní stánky a slunečníky

Prodejce má od provozovatele tržnice pronajatý jednotný stánek, který provozovatel instaluje, deinstaluje a uskladňuje. Pokud si prodejce přiveze vlastní stánek, musí být jednotný barevností i tvarem stánku který pronajímatel provozuje na trhu, jeho instalaci, deinstalci, dopravu i uskladnění pak zařizuje prodejce ve vlastní režii.. Slunečníky může prodejce pronajmout u provozovatele trhu.

Nájemní smlouva

Aby mohl prodejce na tržišti prodávat je nezbytné s pronajímatelem uzavřít smlouvu. Prodejce podepíše nájemní smlouvu v den konání trhu, ještě před začátkem otevírací doby. Smlouva je uzavřena na jeden trh. Po domluvě s pronajímatelem si může prodejce pronajmout místo na dobu určitou a předplatit zvolené místo prodeje.

Odjezd z trhu

Balení zboží a odjezd z trhu po 13:00 hodině, nebo po domluvě s provozovatelem trhu.


Termíny trhů 2019

DUBEN: 6.4., 20.4.
KVĚTEN: 4.5., 18.5.
ČERVEN: 1.6., 15.6., 29.6.
ČERVENEC: 13.7., 27.7.
SRPEN: 10.8., 24.8.
ZÁŘÍ: 7.9., 21.9.
ŘÍJEN: 5.10., 19.10.
LISTOPAD: 2.11., 16.11.

VŽDY OD 8:00 DO 12:00 HOD.

Partneři

Futurum Ostrava

Odkazy

Facebook

Instagram